Svidals og Eikerbussens miljøpolicy

Miljø

Svidal’s Minibusser og Turbilservice AS og Eikerbussen AS , heretter referert som selskapet, har som miljøpolicy å sikre effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig persontransport.

Bærekraft har vært en integrert del av selskapet i over 30 år. Hovedmålet for selskapets bærekraftsarbeid er å være ledende når det gjelder å ta ansvar for bærekraft. Den beste reisen omfatter fire aspekter: den smarte reisen, den grønne reisen, den trygge reisen og den lønnsomme reisen.

Bærekraftig

Den beste reisen bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål. Vi har prioritert områder hvor vi kan bidra vesentlig og hvor vi ved målrettet innsats bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Innsatsområdene er fordelt på den smarte reisen, den grønne reisen, den trygge reisen og den lønnsomme reisen.

Selskapets viktigste innsatsområde for bærekraft er å få flere mennesker til å reise sammen og ta transportoppdrag for større grupper. Da må vi løse kundens forventninger og behov. Det gjør vi gjennom den smarte reisen. Den grønne reisen sørger for at vi hele tiden jobber med å redusere våre klimautslipp og vårt miljøavtrykk. Den trygge reisen forsterker sikkerhet og mangfold, mens den lønnsomme reisen sørger for at vi henter ut mest mulig av ressursinnsatsen.

Svidal og Eikerbussen skal:

  • Unngå skade på mennesker og miljø
  • Ha lønnsom drift
  • Ha fornøyde kunder
  • Ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Den grønne reisen